هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور Services بارگذاری سرور پایداری
Content Server - SG2 - IPTV
Content Server - SGPBNN - IPTV
Main Server - SG - IPTV
Premium Content - ID1Jkt - IPTV
Premium Content - ID2Jog - IPTV
TVOD / TV Archive Server - CAOVH - IPTV
VOD Server - CAOVH - IPTV
Web Hosting - Contabo - cPanel