Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server Services Serverbelastning Upptid
Content Server - SG2 - IPTV
Content Server - SGPBNN - IPTV
Main Server - SG - IPTV
Premium Content - ID1Jkt - IPTV
Premium Content - ID2Jog - IPTV
TVOD / TV Archive Server - CAOVH - IPTV
VOD Server - CAOVH - IPTV
Web Hosting - Contabo - cPanel